O3

Kişisel Veri Kullanımına İlişkin Aydınlatma Metni

Bu metni onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında O3 Medya Prodüksiyon Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’ne (“O3 Medya”) iletmiş olduğunuz size ait kişisel verilerinizin veya kanuni temsilcisi olarak iletmiş olduğunuz çocuk oyuncuya ait kişisel verilerin dizi, sinema filmi, dijital platform ve/veya televizyon programları yapımı gibi görsel işitsel eserlerin yapımına ilişkin sözleşmelerin kurulması amacıyla sizlerle iletişime geçmek, ve bu işlemlerin yapılması amacıyla verileri O3 Medya’nın iş ortaklarına, tedarikçilerine, yetkililerine, hissedarlarına, yurtiçi ve yurtdışında yerleşik üçüncü kişilere aktarmak maksadıyla O3 Medya tarafından işlenmesine açıkça rıza göstermektesiniz. Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir. Kanun kapsamında O3 Medya veri sorumlusu olarak; Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir.

Kişisel Verilerinizin, O3 Medya’nın belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz.

Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman veri sorumlusu O3 Medya’ya başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur. Bu hususta her tür iletişiminiz veya şikâyet ve başvuru haklarınız için gerekli iletişim adresi web sitemiz üzerinde bilgilerinize sunulmuştur.

O3 Medya tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmış olan işbu bilgilendirme ve aydınlatma sonrasında kişisel verileriniz aşağıdaki açık muvafakatiniz ile toplanacaktır:

O3 Medya Prodüksiyon Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve O3 Medya Prodüksiyon Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’nin Kişisel Verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim. Bu kapsamda Kişisel Verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtilen hususlar dahilinde paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla onay veriyorum.